Gekwalificeerd sportmasseur

Fysiotherapie Amstelveen is gevestigd in het interdisciplinair behandel centrum (IBC Amstelland).
Naast een sporttherapeut , sportmasseur zijn hier ook een aantal fysiotherapeuten gehuisvest. Het voordeel
hiervan is dat u met u klacht zo goed mogelijk kan worden geholpen kan worden op één en hetzelfde adres.
Daarnaast zorgt de aanwezigheid van verschillende disciplines voor een optimaal op maat gemaakt behandelplan.

Heb je een verwijzing nodig voor fyiotherapie
Sinds 1 januari 2006 heb je geen verwijsbriefje van je huisarts meer nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut.
Je kunt dus direct een afspraak maken bij fysiotherapie Amstelveen. Natuurlijk mag je wel eerst een afspraak maken maar dit is niet meer noodzaeklijk.
Hierdoor kun je sneller geholpen worden en ben je direct bij de juiste specalist. Desgewenst kunnen we je huisarts wel informeren maar dat gebeurd alleen als je dat zelf wilt.

Wanneer heb je wel een verwijzing nodig
In enkele gevallen heb je wel een verwijzing nodig voor fysiotherapie. Dit is het geval in de onderstaande situaties.
– als u een fysiotherapeutische behandeling aan huis nodig heeft.
– als u wordt doorverwezen door huisarts of specialist
– als u een aandoening heeft die op de chronische lijst staat.

Moet ik eigen risico betalen
U betaalt het eigen risico alleen wanneer u daadwerkelijk aanspraak maakt op de basisverzekering.
Dit betekent dat u voor de eerste € 385 of meer afhankelijk van het afgesproken vrijwillig eigen risico (tot maximaal € 885) die u aan kosten maakt, een nota krijgt.
Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg.

Basisverzekering
Fysiotherapeutische behandelingen worden vergoed uit de Basisverzekering en de Aanvullende verzekering.
De Basisverzekering geldt bij een aandoening aandoening uit de “chronische lijst” uitgezonderd de eerste 20 behandelingen (aanvullende verzekering).
Tevens vallen de eerste 18 behandelingen hieronder, bij een leeftijd jonger dan 18 jaar.
De meeste behandelingen vallen echter onder de Aanvullende verzekering (de niet “chronische lijst”).
Wil je weten wat dit voor jou betekent, kijk dan in de polis van je zorgverzekeraar.

Waarom fysiotherapie
Fysiotherapie kan toegepast worden bij pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen, beperkingen in de beweging en problemen in de gewrichten.
Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol in geval van ongeval, invaliditeit en revalidatie na bijvoorbeeld een operatie.